Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas diskusiju cikls “Diagnoze vēzis” – Sabiedrisko attiecību aģentūra „Réputé”

Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas diskusiju cikls “Diagnoze vēzis”

Onkoloģiskā modrības gada ietvaros organizējām piecas Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas apaļā galda diskusijas ar nozares vadošajiem speciālistiem, lēmuma pieņēmējiem un valsts atbildīgo institūciju pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām un masu medijiem.

Diskusiju laikā tika aktualizētas nozares problēmas un meklēti risinājumi, kā sekmēt veiksmīgāku vēža diagnostiku un ārstēšanu Latvijā.

Diskusiju cikla noslēgumā tika izstrādāts Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas vēlamās rīcības plāns onkoloģijas nozares uzlabošanai Latvijā.