Par godu Latvijas svētkiem – lielākais Latvijas karogs – Sabiedrisko attiecību aģentūra „Réputé”

Par godu Latvijas svētkiem – lielākais Latvijas karogs

Gandrīz divu gadu garumā bijām iesaistīti biedrības “Latvijas karogs” izlolotā un realizētā ilgtermiņa projektā, kura viens no galvenajiem mērķiem bija līdz Latvijas simtgades sagaidīšanai 2018. gadā uz AB dambja Rīgā uzstādīt Latvijā augstāko monumentālo Latvijas valsts karogu. Mēs esam patiesi lepni, ka mums bija tā iespēja būt iesaistītiem projekta realizācijā.