Reģionālo biznesa ideju konkurss “Biznesa ekspresis” – Sabiedrisko attiecību aģentūra „Réputé”

Reģionālo biznesa ideju konkurss “Biznesa ekspresis”

Mērķis: veicināt reģionālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā un sekmēt sabiedrības zināšanas un intereses pieaugumu par uzņēmējdarbības īstenošanu.

Risinājums: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) reģionālo biznesa ideju konkursa “Biznesa ekspresis” informatīvās kampaņas īstenošana.

Rezultāts: Konkursam pieteiktas 313 biznesa idejas no pieciem Latvijas plānošanas reģioniem (Latgale, Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Rīga), plaša publicitiāte medijos un sociālo mediju platformās.

Kampaņas laikā īstenotās aktivitātes: kampaņas vizuālās identitātes un dizainu izstrāde, mājaslapas aktivizēšana un funkcionalitātes nodrošināšana, dalībnieku piesaiste un reklāmas kampaņa medijos, regulāra komunikācijas organizēšana ar konkursa dalībniekiem, reklāmas materiālu izstrāde, sociālo mediju komunikācija, mediju attiecības.