“Repute” stiprina komandu! – Sabiedrisko attiecību aģentūra „Réputé”

“Repute” stiprina komandu!

Stipru uzņēmumu veido stipra, lojāla un aizrautīga komanda. Viena no lielākajām vērtībām šajā procesā ir darbinieki, kuri izaug līdzi uzņēmumam, un pieņem jaunus izaicinājumus!

Iveta Dzērve: “Man kā pilna servisa sabiedrisko attiecību aģentūras REPUTE īpašniecei ir patiess gods paziņot, ka kopš 2017. gada septembra par REPUTE partnerēm ir kļuvušas Inga Galkina un Sabīne Dzene. Esmu pārliecināta, ka aģentūru gaida jauns un ne mazāku izaicinājumu pilns laiks. Pateicoties jaunai enerģijai, ikdienas darbā tiks ienesta vēl augstāka kvalitāte katra klienta mērķu sasniegšanā!”

Inga Galkina: „Kļūt par partneri vienā no pieredzes bagātākajām sabiedrisko attiecību aģentūrām Latvijā, ir liels pagodinājums.  REPUTE ir stabils tirgus spēlētājs ar asu redzējumu vairākos PR virzienos, tajā skaitā interešu pārstāvniecībā un krīžu komunikācijā. Sava īpašā asuma saglabāšana un pilnveidošana tieši krīžu komunikācijā, ir tas, kam vairāk veltīšu savu darbību REPUTE.“

Sabīne Dzene: „Ambiciozi mērķi ir vieglāk sasniedzami stiprā komandā. Kļūt par partneri vienā no vadošajām sabiedrisko attiecību aģentūrām Latvijā, ir vienlaikus liels pagodinājums, izaicinājums un atbildība. Veltot savu darbu sabiedrisko attiecību pakalpojumu pilnveidošanai aģentūrā REPUTE, celšu kvalitātes latiņu vēl augstāk!“