Arta Pabrika grāmata “Hiršenhofas stāsts. Kultūrvēsturiska eseja” – Sabiedrisko attiecību aģentūra „Réputé”

Arta Pabrika grāmata “Hiršenhofas stāsts. Kultūrvēsturiska eseja”

Artis Pabriks ir uzrakstījis ļoti personīgu grāmatu –  “Hiršenhofas stāsts. Kultūrvēsturiska eseja”, kurā apskatīta Hiršenhofas kolonija tās pastāvēšanas laikā.

Tā kā Hiršenhofā jeb tagadējos Iršos meklējamas arī Arta Pabrika saknes, esejā iekļauta personīga stīga – laikabiedru atmiņas, dzīvestāsti un fotogrāfijas. Grāmatas pielikumos ir vairākas kartes, ieskats kolonistu sarunvalodā, kā arī oriģināli atmiņu dokumenti.

Esam pagodināti, ka bijām klāt projekta tapšanā. Lasījām un slīpējām, ieslīgām arhīvos, pārbaudījām faktus. Ideja par eseju ir realizēta ar nu jau vairākās tirāžās izdotu grāmatu, kas pieejama bibliotēkās. Arta Pabrika grāmatas prezentācijas un tikšanās ar iedzīvotājiem mudina uz sarunām un aicina ikvienu atšķirt Latvijas un savas dzimtas vēstures lappuses!