Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā “Pilsoņu dialogs” diskusijas tiešsaistē! – Sabiedrisko attiecību aģentūra „Réputé”

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā “Pilsoņu dialogs” diskusijas tiešsaistē!

Līdz ar notikumu “pārcelšanos” no reālās uz on-line vidi, arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā organizētās augsta līmeņa diskusijas turpinās jaunos formātos, un mūsu uzdevums ir nodrošināt to sekmīgu norisi!

Komisijas uzdevumā esam organizējuši augsta līmeņa diskusijas tiešsaistē – “Eiropas Savienības Tirdzniecības politikas pārskats” ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieku, tirdzniecības komisāru Valdi Dombrovski un “Eiropas zaļais kurss un aktuālie jautājumi” ar Eiropas Komisijas vides, okeānu un zivsaimniecības komisāru Virgīniju Sinkēviču.

Katrs pasākums pulcēja aptuveni 100 dalībniekus dažādos tiešsaistes kanālos – ZOOM platformā, Facebook.com vai tiešraidēs vadošajos ziņu portālos Latvijā. Par aktuāliem jautājumiem diskutēja viedokļu līderi, valsts institūciju pārstāvji, vēstnieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, masu mediju pārstāvji u.c. Pasākumi tika organizēti diskusijas formātā, aicinot dalībniekus aktīvi iesaistīties un uzdot sev interesējošos jautājumus.

Mūsu uzdevums – parūpēties par pasākuma tehnisko nodrošinājumu un tiešraidi, sinhrono tulkojumu, vizuālo noformējumu un saziņu gan ar diskusijas ekspertiem, gan klausītājiem, nodrošinot, ka aicinātie viesi sarunai attālināti pieslēdzas.