Forevers komunikācijas stratēģijas izstrāde un realizēšana – Sabiedrisko attiecību aģentūra „Réputé”

Forevers komunikācijas stratēģijas izstrāde un realizēšana

Mērķis: pašmāju vadošā gaļas pārstrādes uzņēmuma “Forevers” reputācijas un atpazīstamības veidošana.

Risinājums: uzņēmuma ārējās komunikācijas vadība – darbs ar masu medijiem; komunikācija sociālo mediju platformās; interešu pārstāvība un darbs ar ietekmes grupām.

Rezultāts: uzņēmums pakāpeniski pozicionējas un kļūst par savas nozares ekspertu, informē un izglīto patērētājus, iesaistās ar Latvijas likumdošanu saistītu jautājumu risināšanā.