GEFCO komunikācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana Baltijā – Sabiedrisko attiecību aģentūra „Réputé”

GEFCO komunikācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana Baltijā

Mērķis: Starptautiskās loģistikas kompānijas ”Gefco” meitasuzņēmuma Baltijā ”Gefco Baltic” reputācijas un atpazīstamības veidošana.

Risinājums: uzņēmuma ārējās komunikācijas vadība – darbs ar masu medijiem, interešu pārstāvība un darbs ar ietekmes grupām.

Rezultāts: reputācijas stiprināšana, informējot un izglītojot par loģistikas nozares aktualitātēm Baltijas līmenī.