Hesburger komunikācijas stratēģijas izstrāde un veidošana – Sabiedrisko attiecību aģentūra „Réputé”

Hesburger komunikācijas stratēģijas izstrāde un veidošana

Mērķis: Somijā un Baltijā lielākās ātrās ēdināšanas restorānu ķēdes “Hesbuger” reputācijas un atpazīstamības veidošana.

Risinājums: uzņēmuma ārējās komunikācijas vadība – darbs ar masu medijiem, sociālajiem medijiem, interešu pārstāvība un darbs ar ietekmes grupām.

Rezultāts: uzņēmums kļuvis par ātrās ēdināšanas nozares ekspertu un viedokļa līderi Latvijā, regulāri informē un izglīto patērētājus par dažādiem nozares tematiem, iesaistās ar Latvijas likumdošanu saistītu jautājumu risināšanā. Uzņēmuma Facebook lapas sekotāju skaits Latvijā – 30828.