Kampaņa “Līdzvērtīgas iespējas” par sievietes lomu un pozīciju darba tirgū – Sabiedrisko attiecību aģentūra „Réputé”

Kampaņa “Līdzvērtīgas iespējas” par sievietes lomu un pozīciju darba tirgū

Izrādās, Latvijā joprojām sievietes saņem zemāku atalgojumu par identisku darbu, kādu veic vīrietis ar identisku izglītību un darba apjomu.

Izrādās,  vadošajos amatos valsts un privātajā sektorā joprojām dominē “stiprais” dzimums.

Izrādās, Latvijā joprojām vīrieši un sievietes  nereti apgūst to profesiju, kas tiek uzskatīta par “sieviešu” vai “vīriešu” nevis to, kuru sirds alkst apgūt.

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) organizētā un sabiedrisko attiecību aģentūras “Repute” realizētā informatīvā kampaņa “Līdzvērtīgas iespējas” tika īstenota ar mērķi rosināt domāt un izprast problēmas, kas saistītas ar sievietes lomu un pozīciju darba tirgū. Galvenais projekta uzdevums – mazināt sabiedrībā esošos mītus par dzimumu lomām.

Kampaņas radošais risinājums ar vadmotīvu „Atrodi atšķirību!”, norādīja uz nebūtisku atšķirību ietekmi uz vīrieša un sievietes atalgojuma līmeni, karjeras izaugsmi un profesijas izvēli. Kā komunikācijas kanāli kampaņā tika izmantota vides reklāma, interneta baneri un drukātā reklāma.

Kampaņas laikā 10 sabiedrībā zināmas, cienītas un uzņēmīgas sievietes kļuva par iedvesmas avotu citām Latvijas sievietēm. Līderes, piedaloties foto projektā  LĪDERES. IEDVESMA.IESPĒJAS, aicināja iet savu izvēlēto karjeras un dzīves ceļu. Fotoprojekts tika rīkots sadarbībā ar biedrību “Līdere” un desmit dāmām – Vairu Vīķi–Freibergu, Aivu Vīksnu, Eviju Rodki–Sproģi, Santu Purgaili, Zlatu Elksniņu–Zaščirinsku, Inesi Ozolu, Annu Andersoni, Baibu Zūzenu, Tatjanu Morenko, Lotti Tīsenkopfu–Iltneri. Fotogrāfs – Jānis Deinats.

Kampaņas #Līdzvērtīgas iespējas laikā tika organizēta ekspertu diskusija „Sievietes&vīrieši.lv”, kuras laikā tika prezentēta „Latvijas Fakti” veiktās iedzīvotāju aptaujas par dzimumu līdztiesību rezultāti, kā arī tie salīdzināti ar 2001.gadā veiktas līdzīga satura aptaujas rezultātiem. Par dzimumu līdztiesību Latvijā tapis arī video stāsts, kas atspoguļo kampaņas centrālās tēmas – profesijas izvēle, atalgojums un augstākā vadība, salīdzinot sievietes un vīrieša karjeras ceļu. Video aicina aizdomāties un skatīties pāri dzimumu stereotipiem, jo tie bremzē jebkuras sabiedrības izaugsmi.