Pirmais nacionālās profesionālās meistarības konkurss SkillsLatvia 2017 – Sabiedrisko attiecību aģentūra „Réputé”

Pirmais nacionālās profesionālās meistarības konkurss SkillsLatvia 2017

Mērķis: izcelt labākos profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus un viņu prasmju kvalitāti, kā arī celt profesionālās izglītības un amata prasmju vērtības, aicinot ikvienu novērtēt profesionālās izglītības kvalitāti Latvijā un mācību programmu piedāvātās iespējas.

Risinājums: Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētā konkursa SkillsLatvia 2017 komunikācijas kampaņas “Uzvar darītājs!” izstrāde un īstenošana.

Rezultāts: trīs dienas 96 konkursanti no 30 Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm Ķīpsalas izstāžu centrā izpildīja starptautiskajiem standartiem līdzvērtīgus praktiskus uzdevumus, demonstrējot savas prasmes un to atbilstību darba tirgum. Tika noteikti 53 medaļu ieguvēji 16 dažādās profesijās, kam būs iespēja pārstāvēt Latviju starptautiskajos meistarības konkursos EuroSkills un WorldSkills.

Kampaņas laikā īstenotās aktivitātes: konkursa vizuālās identitātes un saukļa izstrāde, dizaina materiālu izstrāde, reklāmas kampaņa, konkursa atklāšanas un noslēguma pasākumu organizēšana, darbs ar masu medijiem, komunikācija sociālo mediju platformās, foto un video materiālu izstrāde. Plaša konkursa publicitāte nacionālajos un reģionālajos medijos, un sociālo mediju platformās, augsta apmeklētāju iesaiste konkursa norises dienās.